STANAG tim

STANAG 6001 klasificira jezično umijeće u pet razina. Ispitom se procjenjuju četiri jezične vještine: slušanje, govor, čitanje i pisanje u skladu sa specifičnim kriterijima i razinama jezične norme STANAG 6001.

Rezultat postignut na ispitu iskazuje se brojevima za svaku vještinu pojedinačno (npr. 3232). Redoslijed vještina u rezultatu je sljedeći: slušanje-govor-čitanje-pisanje.

Ovaj ispit, temeljen na vještinama, ocjenjuje koliko je kandidat sposoban uspješno komunicirati u profesionalnom, vojnom, društvenom i svakodnevnom okruženju.

Ispit mjeri ukupnu jezičnu kompetenciju i ne zasniva se na ni na jednom programu učenja jezika. Rezultati ispita neovisni su o rezultatima postignutima na tečajevima u Središtu za strane jezike “Katarina Zrinska” ili u drugim školama. STANAG stupnjevi ne odgovaraju niti se mogu usporediti s rezultatima postignutima na ALCPT testiranju budući da STANAG ispit testira širi raspon jezičnih vještina.

Odabir kandidata vrše Uprava za personalne poslove GSOSRH i Personalna služba Uprave za ljudske resurse MORH-a koje kandidatima upućuju pismeni poziv na polaganje ispita.

Kandidat može ispitu pristupiti ponovno nakon šest mjeseci.