Dočasnička škola

Dočasnička škola “Damir Tomljanović Gavran”

Dočasnička škola “Damir Tomljanović Gavran” zadužena je za školovanje dočasnika po modelu slijedno rastuće institucionalne izobrazbe i izradu i ažuriranje nastavnih planova i programa izobrazbi.

Cilj je i zadaća Dočasnička škola “Damir Tomljanović Gavran” osposobiti polaznike za višu ustrojbenu dužnost kroz četverorazinsku dočasničku izobrazbu:

  • I. razina izobrazbe dočasnika – Izobrazba za razvoj vođa
  • II. razina izobrazbe dočasnika – Temeljna dočasnička izobrazba
  • III. razina dočasničke izobrazbe – Napredna dočasnička izobrazba
  • IV. razina izobrazbe dočasnika – Visoka dočasnička izobrazba.

Dodatno se dočasnici osposobljavaju provedbom specijaliziranih tečajeva:

  • tečajevi za instruktore i više instruktore
  • tečajevi za prvog dočasnika voda, satnije
  • tečaj za stožerne dočasnike.

Izobrazbe u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran”

I. razina izobrazbe dočasnika – Izobrazba za razvoj vođa

Prva razina dočasničke izobrazbe (u trajanju od mjesec dana) namijenjena je djelatnim vojnim osobama na vojničkim dužnostima koja ima za zadaću osposobiti ih temeljnim znanjima i vještinama potrebnima za vođenje tima/skupine. Izobrazba je psihofizički iznimno zahtjevna i prolazi kroz nastavne sadržaje iz predmeta vojne službe, vođenja, vojne topografije, pješačkog oružja i taktike koja će osigurati uspješan prijelaz iz statusa vođeni u status vođa. Izobrazba za razvoj vođa podijeljena je u tri dijela koji je svaki eliminacijski. Prvi dio traje jedan dan i sastoji se od testiranja znanja i vještina iz temeljnih vojnih zadaća iz programskog područja: pješačko oružje, veza, vježbovnik OSRH, NBKO, prva pomoć, topografija i taktika te provjera tjelesnih sposobnosti i pismenog ispita iz vojne službe kako bi se utvrdila spremnost kandidata za pristupanje na drugi dio izobrazbe. Drugi dio izobrazbe traje tri tjedna i u njemu polaznici kroz provedbu teorijskih i praktičnih sadržaja usvajaju znanja i vještine koji su ključni za provedbu završne vježbe, a sastoje se iz područja vojne topografije, pješačkog oružja i taktike. Treći dio traje četiri dana i predstavlja vrhunac tečaja. Sastoji se od provedbe niza situacijskih zadaća na zemljištu u kojima se polaznici ocjenjuju sukladno OOiO-u.

II. razina izobrazbe dočasnika – Temeljna dočasnička izobrazba

Druga razina dočasničke izobrazbe (u trajanju od četiri mjeseca) namijenjena je izobrazbi dočasnika za dužnost zapovjednika desetine/posade i ostalih dužnosti iste razine ustrojbenog čina te je sastavljena od općeg i rodovskog dijela/dio SBP-a koji se provode u Dočasničkoj školi i na vojnim poligonima RH. Cilj je izobrazbe poučiti polaznike temeljnim i vojnostručnim znanjima i vještinama u rodu, odnosno službama te ih osposobiti za uspješno obnašanje dužnosti zapovjednika desetine/posade i drugih sličnih dužnosti istog ustrojbenog čina kroz opće sadržaje zapovijedanja desetinom/posadom, metodikom, vojnom topografijom, vođenjem, taktikom i tjelovježbom i posebnih znanja i vještina iz roda iz kojeg dolaze polaznici.

III. razina izobrazbe dočasnika – Napredna dočasnička izobrazba

Treća razina dočasničke izobrazbe (u trajanju od dva mjeseca) namijenjena je za osposobljavanje dočasnika za više dočasničke dužnosti unutar grana OSRH. Izobrazba se sastoji od općeg i granskog djela. Opći dio zajednički je za sve polaznike gdje polaznici stječu znanja i vještine grana OSRH. Cilj je izobrazbe poučiti polaznike znanjima i vještinama potrebnima za rad na višim dočasničkim dužnostima kroz opće sadržaje upravljanja obukom, taktikom, geografsko-informacijskim sustavima, vođenja i tjelovježbe i posebnih znanja i vještina iz granskog dijela OSRH iz kojega dolaze polaznici.

IV. razina izobrazbe dočasnika – Visoka dočasnička izobrazba

Četvrta razina dočasničke izobrazbe (u trajanju od devet mjeseci) intergranska je, odnosno u svom sadržaju ujedinjuje sve grane Oružanih snaga RH. Namijenjena je izobrazbi polaznika za najviše dočasničke dužnosti u OSRH, od dužnosti prvog dočasnika bojne, brigade, grana i GSOSRH, za rad u stožerima brigada, ustanovama, zapovjedništvima grana i upravama GSOSRH. Polaznici stječu znanja i sposobnosti za učinkovito funkcioniranje u združenom nacionalnom i multinacionalnom okružju.
Tečajevi u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran”

Tečajevi u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran”

Tečaj za instruktore

Tečaj za instruktore (u trajanju od tri mjeseca) produbljuje i proširuje znanja i kompetencije potrebne za stručno odvijanje procesa poučavanja i učenja. Pristupaju mu dočasnici postavljeni na ustrojbena mjesta instruktora. Kompetencije i znanja ovim se tečajem proširuju u odnosu na prve obučavatelje koji se osposobljavaju programom druge razine dočasničke izobrazbe u područjima metodike izobrazbe i obuke, komuniciranja i psihologije.

Tečaj za više instruktore

Tečaj za više instruktore (u trajanju od dva mjeseca) logički i sadržajno se nastavlja na Tečaj za instruktore, a pristupaju mu dočasnici kandidati za ustrojbena mjesta viših instruktora. Tečajem se produbljuju kompetencije potrebne za stručno odvijanje procesa poučavanja i učenja, a posebno vođenja i mentoriranja instruktora te provođenja nadzora i savjetovanja istih.

Tečaj za prvog dočasnika voda

Tečaju za prvog dočasnika voda (u trajanju od mjesec dana) pristupaju dočasnici kandidati za ustrojbeno mjesto prvog dočasnika voda. Tečajem se stječu znanja vođenja, taktike i tjelovježbe u segmentu provedbe borbenih djelovanja i koncipiranja obuke u postrojbi.

Tečaj za prvog dočasnika satnije

Tečaju za prvog dočasnika satnije (u trajanju od mjesec dana) pristupaju dočasnici kandidati za ustrojbeno mjesto prvog dočasnika satnije. Tečajem se stječu znanja iz vođenja, upravljanja obukom, logistike, taktike i tjelovježbe.

Tečaj za stožerne dočasnike

Tečaju za stožerne dočasnike (u trajanju od mjesec dana) pristupaju dočasnici koji obnašaju dočasničke stožerne dužnosti u zapovjedništvima. Tečajem se stječu znanja iz organizacije i rad stožera, personalnih poslova, vojno obavještajne potpore, operativni poslovi, logistički poslovi, poslovi KIS-a i tjelovježba.