Lokacija HVU

Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman” nalazi se na lokaciji Ilica 256b u Zagrebu