Zašto se upisati?

Prava kadeta:

Svi studenti-kadeti imaju podmirene cjelokupne troškove studiranja:

 • smještaj
 • prehranu
 • literaturu
 • vojnu kadetsku odoru
 • sportsku opremu
 • gradski prijevoz i još k tome
 • mjesečnu stipendiju.

 

Obveze kadeta:

 • ugovorna obveza ostanka u sustavu u dvostrukom trajanju od vremena studiranja
 • izvršavanje studenskih i vojnih obveza.

Vojni preddiplomski studiji traju osam semestara i njihovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova.

Završetkom studija vojnog inženjerstva stječe se:

 • akademski naziv prvostupnika vojnog inženjerstva
 • čin poručnika roda pješaštvo, oklopništvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe.

Završetkom studija vojnog vođenja upravljanja stječe se:

 • akademski naziv prvostupnika vojnog vođenja i upravljanja
 • čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija ili vojno obavještajnog roda.

Završetkom studija vojnog pomorstva stječe se:

 • akademski naziv magistar inženjer vojnog pomorstva smjer vojne nautike ili smjer vojnog brodostojarstva.
 • čin poručnika korvete.

Mladi poručnici u postrojbama preuzimaju prvu časničku dužnost zapovjednika voda.

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno rastuće izobrazbe više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

Tablični prikaz trajanja studija, stečena titula, čin i broj ETSC bodova

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM
VOJNOG VOĐENJA I UPRAVLJANJA
PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM
VOJNOG INŽENJERSTVA
Opće informacije Opće informacije
Trajanje studija: 8 semestara
Broj ECTS bodova: 240 bodova
Stečena titula: prvostupnik VViU
Čin: poručnik/ca određenog roda ili službe
Trajanje studija: 8 semestara
Broj ECTS bodova: 240 bodova
Stečena titula: prvostupnik VI
Čin: poručnik/ca određenog roda ili službe
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ AERONAUTIKE
INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI
PROGRAM VOJNOG POMORSTVA
Opće informacije Opće informacije
Trajanie studija: 6 semestara + 4 semestra
Broj ECTS bodova: 180 bodova
Stečena titula: prvostupnik aeronautike
Čin: poručnik/ca
Trajanje studija: 10 semestara
Broj ECST bodova: 300 bodova
Stečena titula: magistar inženjer vojnog pomorstva
Čin: poručnik/ca korvete roda ili službe

Relevantne informacije mogu se dobiti :