Fotogalerija: Dan vojne kapelanije na HVU “Dr. Franjo Tuđman”

Foto: HVU

Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'Dan vojne kapelanije na HVU 'Dr. Franjo Tuđman'