HVU sudjelovao na 6. konferenciji CETRA

Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman” kao najviša obrazovna institucija Hrvatske vojske sudjelovalo je na 6. međunarodnoj konferenciji cestovne i prometne infrastrukture CETRA – 6th International Conference on Road and Rail Infrastructure od 20. do 21. svibnja 2021. u Zagrebu, u organizaciji Zavoda za prometnice Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tema s kojom je Hrvatsko vojno učilište sudjelovalo na konferenciji bila je “Military road interpolation into public roads network in conditions of natural disaster”, a autori – sudionici bili su mentorica prof. dr. sc. Vesna Dragčević, komentor brigadir Tihomir Tandarić i poručnik Peko Nikolić. Riječ je o znanstvenom pristupu angažiranju vojske u elementarnim nepogodama, a osnova za prezentaciju i sudjelovanje na konferenciji bila je suradnja s poručnikom Nikolićem, časnikom Vojske Crne Gore, partnerske zemlje, koji je završio preddiplomski studij na Hrvatskome vojnom učilištu. Naime, riječ je o razradi teme završnoga rada crnogorskoga časnika Nikolića pod mentorskim vođenjem prof. dr. sc. Vesne Dragčević, profesorice na zagrebačkom Građevinskom fakultetu i komentora brigadira Tihomira Tandarića, načelnika Odjela za knjižničnu i izdavačku djelatnost HVU-a.

Sudjelovanje troje autora na međunarodnoj konferenciji pokazatelj je izvrsne suradnje u znanstvenom pristupu aktualnoj temi o angažiranju vojske u elementarnim nepogodama, sinergijskoj suradnji s polaznicima iz oružanih snaga prijateljskih i partnerskih zemalja te visoke kvalitete obrazovanja i visoke razine programa Hrvatskoga vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”.

HVU sudjelovao na 6. konferenciji CETRA