Interni oglas za upis na sveučilišni diplomski studij Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), KLASA: 602-03/23-01/25; URBROJ: 512M2-0102-23-1 od 14. rujna 2023. objavljuje

 

INTERNI OGLAS

ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ VOJNO INŽENJERSTVO I VOJNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE

U akademskoj godini 2023./2024. bit će primljeno do 40 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija na:

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

 • sveučilišni diplomski studij Vojnog inženjerstva – do 20 kandidata/kinja
 • sveučilišni diplomski studij Vojnog vođenja i upravljanja – do 20 kandidata/kinja

Kandidati se prijavljuju u Referadi Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” te su obvezni dostaviti:

 • uvjerenje o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju Vojnog inženjerstva odnosno Vojnog vođenja i upravljanja
 • popunjenu prijavu za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje.

Rok za podnošenje prijava je 19. rujna 2023.

Uvjeti upisa:

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje u akademskoj godini 2023./2024. imaju kandidati koji su:

 1. Završili sveučilišni prijediplomski studij Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu
 2. Imaju težinski prosjek ocjena na prijediplomskom studiju Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje najmanje 3,00
 3. Imaju ocjenu provjere tjelesne spremnosti najmanje “DOBAR” i ne stariju od godinu dana.

Navedeni kriteriji su eliminacijski uvjeti za upis na studij.

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje stječe se temeljem uspjeha kandidata na sveučilišnom prijediplomskom studiju Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje, a kandidati se razvrstavaju (rangiraju) na listi za upis temeljem bodova akademskih postignuća i uspjeha u vojnoj obuci prema sljedećim kriterijima:

 • Opći uspjeh na studiju vrednuje se zbrojem umnožaka ocjena svih položenih predmeta prijediplomskog studija pomnoženih s brojem ECTS-a tih predmeta, a ne uključuje jedino ocjenu ispita Završni rad (maksimalni broj postignutih bodova je 1125).
 • Prosječni uspjeh na svim ispitima predmeta Engleski jezik (1-6) prijediplomskog studija (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).
 • Uspjeh na ispitu predmeta Vojno-stručna praksa (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 75).
 • Opći uspjeh kadeta na vojnoj obuci (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 450).
 • Uspjeh na provjeri motoričkih sposobnosti u 4. godini prijediplomskog studija (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).

Razvrstavanje na listi za upis provodi se na način da se kandidati rangiraju u skladu sa zbrojem bodova postignutih za svaki od navedenih kriterija bodovanja. Ako po završetku postupka rangiranja dva ili više kandidata na rang listi imaju isti ukupni zbroj bodova, upisuje se onaj kandidat koji ima bolji rezultat općeg akademskog uspjeha. Maksimalni mogući broj postignutih bodova je 1750.

Bodovna lista kandidata bit će oglašena na oglasnoj ploči Referade i mrežnoj stranici studija https://vojni.unizg.hr dana 20. rujna 2023., uz mogućnost žalbe u roku od 24 sata nakon objave liste na adresu kadet@unizg.hr.

Dodatne informacije:

Objava bodovne liste: 20. rujna 2023.
Prijave za upis zaprimaju se do 19. rujna 2023.
Upisi na diplomski studij: 22. rujna 2023.

Kandidati/kinje koji steknu pravo upisa sklapaju s Ministarstvom obrane Ugovor o kadetskoj službi te tijekom školovanja ostvaruju prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (“Narodne novine”, br. 50/23.).

Nakon završenog diplomskog studija kadeti/kinje primaju se u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Sve ostale obavijesti u vezi ovog studijskog programa nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr kao i na stranici vojnih studija https://vojni.unizg.hr.