MORH raspisao natječaj za prijam u kadetsku službu u jesenskom roku

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je natječaj za prijam u kadetsku službu na prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Vojno inženjerstvo  u status kadeta/kadetkinja u jesenskom upisnom roku za stjecanje akademskog naziva prvostupnika, koji se upisuju u akademskoj godini 2016./2017.

Kandidati/kinje koji planiraju upisati vojni studijski program Vojnog inženjerstva se prijavljuju u propisanom roku:

  • elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i
  • pismeno područnim odsjecima za poslove obrane po mjestu prebivališta ili na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Rok za podnošenje prijava na natječaj MORH-a je 12. kolovoza 2016. godine.
Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak sve kandidate/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete. U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 13/14, 134/15 i 138/15) .

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu prvu godinu redovitog studija u jesenskom upisnom roku u rujnu 2016.

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja, krajem rujna 2016. godine bit će upućeni na pripremni kamp.

Tijekom školovanja kadetima/kinjama je osigurana: mjesečna stipendija, naknada iznosa upisnine i troškova studija, smještaj u vojnim objektima, odgovarajuća prehrana, mjesni prijevoz i odgovarajući udžbenici.

Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, stimulativni sustav profesionalnog razvoja i mogućnost sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Dodatne informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane, te u Središnjici za upravljanje osobljem na tel: 01/3784-812, 01/3784-814.