Dočasnička škola "Damir Tomljanović Gavran"

Promocija završetka Izobrazbe za razvoj vođa u Požegi

U Dočasničkoj školi „Damir Tomljanović Gavran“ u Požegi, u vojarni „123. brigade HV-a“ u petak, 6. rujna 2019. održat će se svečanost završetka 16. naraštaja Izobrazbe za razvoj vođa

U Dočasničkoj školi „Damir Tomljanović Gavran“ u Požegi, u vojarni „123. brigade HV-a“ u petak, 6. rujna 2019., s početkom u 10,30 sati održat će se svečanost završetka 16. naraštaja Izobrazbe za razvoj vođa Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

Riječ je o prvoj razini dočasničke izobrazbe kojom vojnici ostvaruju preduvjete za mogućnost rasporeda na odgovarajuću dočasničku dužnost, te mogućnost dodjele prvog dočasničkog čina. Izobrazba za razvoj vođa jedan je od ključnih i najvažnijih koraka u karijeri vojnika.

Pozivamo predstavnike medija zainteresirane za praćenje ovog događaja da dođu u petak, 6. rujna 2019. u vojarnu „123. brigade HV-a“ Požega, Hrvatskih branitelja bb najkasnije do 10,15 sati te da svoj dolazak najave na e-mail:mario.trnokop@gmail.com najkasnije do četvrtka, 5. rujna 2019. do 15.30 sati.

Prijava treba sadržavati ime i prezime, naziv medija, broj osobne ili novinarske iskaznice, status (novinar, snimatelj, fotograf) i broj mobitela.

Osoba za kontakt je bojnik Mario Trnokop mob: 095 199 2525.