Završena obuka 4. naraštaja Tečaja za prvog dočasnika voda| Foto: HV/ M. Jalšovec

Završena obuka 4. naraštaja Tečaja za prvog dočasnika voda

Obuku u vojarni “123. brigade HV” u Požegi te na vojnom poligonu “Gašinci” uspješno je završilo 27 polaznika pripadnika Hrvatske vojske

U Dočasničkoj školi (DŠ) “Damir Tomljanović Gavran” Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Požegi, održana je 25. veljače 2020. svečanost povodom završetka 4. naraštaja Tečaja za prvog dočasnika voda (TPDV) gdje je zapovjednik DŠ-a pukovnik Zdenko Šakota polaznicima uručio potvrde o pohađanju tečaja.

Obuka je provedena u razdoblju od 3. do 25. veljače u vojarni “123. brigade HV” u Požegi te na vojnom poligonu “Gašinci”, a istu je uspješno završilo 27 polaznika pripadnika Hrvatske vojske.

Završena obuka 4. naraštaja Tečaja za prvog dočasnika voda| Foto: HV/ M. Jalšovec

Nakon provedenog teoretskog dijela obuke u vojarni, tečaj je nastavljen na Vojnom poligonu “Gašinci” gdje se pristupilo provedbi praktičnih oblika izobrazbe predmeta Opća taktika, odnosno praktičnih vježbi koje su ujedno i težište samog tečaja.

Cilj tečaja je stjecanje kompetencija za dužnost prvog dočasnika voda u dijelu provedbe borbenih djelovanja i koncipiranja obuke u postrojbi. Tečaj je usmjeren na dužnosti, zadaće i odgovornosti prvog dočasnik voda prema kojima je on odgovoran za brigu o vojnicima i dočasnicima, oružju i opremi, za pojedinačnu osposobljenost pripadnika voda kao i za osposobljenost do razine posade – posluge – desetine. Tijekom borbenih djelovanja prvi dočasnik je odgovoran za paljbenu potporu, opskrbu, tretman i evakuaciju ranjenika, uspostavljanje područja okupljanja, uspostavu točke okupljanja blizu cilja ili ophodnog uporišta, te je zadužen za uspostavu i nadzor sigurnosti.

Završena obuka 4. naraštaja Tečaja za prvog dočasnika voda| Foto: HV/ M. Jalšovec

Tečaj za prvog dočasnika voda sadržajno se nastavlja na drugu razinu dočasničke izobrazbe (Temeljnu dočasničku izobrazbu), tako da proširuje kompetencije zapovjednika desetina u području poučavanja i obučavanja, odnosno izgrađuje kompetencije poučavanja i obučavanja 1. dočasnika voda.

S obzirom da je prvi dočasnik voda ujedno i prvi suradnik zapovjednika voda, odnosno njegov zamjenik, polaznici su se tijekom provedbe vježbi, pored uloge prvog dočasnika voda kao težišne, stavljali i u uloge zapovjednika voda i zapovjednika desetine, te su odrađivali različite zadaće kroz koje su bili praćeni i ocjenjivani od strane instruktora.

Završena obuka 4. naraštaja Tečaja za prvog dočasnika voda| Foto: HV/ M. Jalšovec