Interni natječaj za upis na Sveučilišni diplomski studij Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), objavljuje

 

INTERNI NATJEČAJ

ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ VOJNO INŽENJERSTVO I
VOJNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE

 

U akademskoj godini 2020./2021. biti će primljeno do 41 kandidat/kinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija na:

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

 • sveučilišni diplomski studij Vojnog inženjerstva – do 25 kandidata/kinja (+ 1 strani
  kandidat)
 • sveučilišni diplomski studij Vojnog vođenja i upravljanja – do 15 kandidata/kinja

Kandidati se prijavljuju na referadi Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” te su obvezni dostaviti:

 • uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju Vojnog inženjerstva odnosno Vojnog vođenja i upravljanja
 • ispuniti Prijavu za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje.

Rok za podnošenje prijava je 22. rujna 2020.

Uvjeti upisa:

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje u akademskoj godini 2020./2021. imaju kandidati koji su:

 1. Završili sveučilišni preddiplomski studij Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu
 2. Imaju težinski prosjek ocjena na preddiplomskom studiju Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje ne manji od 3,00
 3. Ispunjavaju zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 13/14, 134/15 i 138/15)

Ovi kriteriji su eliminacijski uvjeti za upis na studij.

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje stječe se temeljem uspjeha kandidata na sveučilišnom preddiplomskom studiju Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje, a kandidati se razvrstavaju (rangiraju) na listi za upis temeljem bodova akademskih postignuća i uspjeha u vojnoj obuci prema sljedećim kriterijima:

 • Opći uspjeh na studiju izražen kao zbroj umnožaka ocjena predmeta preddiplomskog studija pomnoženih s brojem ECTS-a tih predmeta (maksimalni broj postignutih bodova je 1200).
 • Prosječni uspjeh na ispitima predmeta Engleski jezik (1-6) preddiplomskog studija (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).
 • Uspjeh na ispitu predmeta Vojno-stručna praksa (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).
 • Opći uspjeh kadeta na vojnoj obuci (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 450).
 • Uspjeh na provjeri motoričkih sposobnosti u 4. godini preddiplomskog studija (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).

Razvrstavanje na listi za upis provodi se na način da se kandidati rangiraju u skladu sa zbrojem bodova postignutih za svaki od navedenih kriterija bodovanja. Ako po završetku postupka rangiranja dva ili više kandidata na rang listi imaju isti ukupni zbroj bodova, upisuje se onaj kandidat koji ima bolji rezultat općeg akademskog uspjeha.

Konačna rang–lista kandidata bit će oglašena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici studija https://vojni.unizg.hr dana 25. rujna 2020., uz mogućnost žalbe u roku od 24 sata nakon objave liste na adresu kadet@unizg.hr.

Dodatne informacije:

Prijave za upis zaprimaju se do 22. rujna 2020.
Upisi će se održati 25. rujna 2020.

Kandidati/kinje koji steknu pravo upisa sklapaju s Ministarstvom obrane Ugovor o kadetskoj službi te tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (“Narodne novine”, br. 158/13, 5/17 i 55/19).

Nakon završenog diplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Sve ostale obavijesti u vezi ovog studijskog programa nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr kao i na stranici https://vojni.unizg.hr.