Obavijest kandidatima za prijavu na studije Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje korištenjem portala Postani-student.hr (2)

Dragi maturanti,

sigurno ste nestrpljivi u očekivanju mogućnosti prijave studijskih programa Vojno inženjerstvo (VI) i Vojno vođenje i upravljanje (VViU) preko popisa studijskih programa koji je objavio Središnji prijavni ured (SPU) na portalu Postani-student.hr.

Želimo vas informirati da je za sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu koja će se održati 20. siječnja 2015. godine, predviđena točka koja se odnosi na donošenje uvjeta za upis studijskih programa Vojnog vođenja i upravljanja i Vojnog inženjerstva te će nakon toga, u srijedu, 21. siječnja 2015. godine, biti moguća prijava preko stranice Postani-student.hr. na navedene studijske programe.

Također, upućujemo vas da vodite računa da se, uz prijavu studija preko stranice Postani-student.hr., morate prijaviti i na natječaj MORH-a za prijem u kadetsku službu. Ovaj će natječaj biti objavljen na stranicama MORH-a početkom veljače 2015. Vezano za isto, dobna granica za prijem u kadetsku službu je godina rođenja 1993. ili mlađi.
U cilju što bolje pripreme za selekcijski postupak bodovanja i upisa, želimo vas informirati i o tome koji će predmeti s državne mature i na koji način biti vrednovani za upis studijskih programa VI i VViU:

Vojno inženjerstvo

  • matematika 30 % (razina A), hrvatski jezik 20 % (A), engleski jezik 20 % (B);

Vojno vođenje i upravljanje

  • matematika 20 % (razina B), hrvatski jezik 25 % (A), engleski jezik 25 % (A);

Opći uspjeh u srednjoj školi za oba studijska programa vrednuje se sa 30 % bodova.

Maturantima koji se namjeravaju prijaviti za upis gore navedenih studija, savjetujemo da na državnoj maturi polažu matematiku, hrvatski jezik i engleski jezik, naznačenih razina ispita. U slučaju zahtijevane razine A, mora se i polagati razina A, a u slučaju zahtijevane razine B, može se polagati ili razina B ili razina A. Za upis ovih studijskih programa ne vrednuju se izborni predmeti.

Želimo vam uspješne pripreme i uspješne upise odabranih studija!