Glavna svrha konferencije bila je regionalna sigurnosna suradnja i euroatlantska integracija | Foto: Ratna škola

Polaznici Ratne škole “Ban Josip Jelačić” na Conference on Security Challenges for Europe

Polaznici 24. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić” i načelnik Ratne škole brigadir Mijo Kožić nazočili su 1. prosinca 2021. na Conference on Security Challenges for Europe koja se održala u hotelu “International” u Zagrebu, a u organizacijskoj suradnji RACVIAC-a, Ureda u Hrvatskoj Zaklade Konrad Adenauer i Europskog centra George C. Marshall za Sigurnosne studije sa sjedištem u Garmish- Partenkirchenu Savezna Republika Njemačka.

Zajednička organizacija imala je za cilj održavanje regionalne platforme za transformacijske procese u zemljama jugoistočne Europe s obzirom na potrebne aktivnosti reforme sigurnosnog sektora u kontekstu suvremenih sigurnosnih izazova.

Glavna svrha konferencije bila je regionalna sigurnosna suradnja i euroatlantska integracija. Sudionici konferenciji iznosili su nacionalna razmišljanja vezana za euroatlantske integracije i regionalnu obrambenu suradnju te identificiranje zajedničkih interesa i prijedloga za unapređenje regionalnog razvoja.

U otvorenim i sveobuhvatnim raspravama o nastalim sigurnosnim izazovima za Europu, a posebno za zemlje jugoistočne Europe, razmatrani su najveći regionalni izazovi koji izravno utječu i na cijelu Europu. Tematski, konferencija se sastojala od tri panela “Dinamika u euroatlantskim integracijama”, “Geopolitika i gospodarstvo: Inicijative Tri mora i 16+1” i “Regionalni razvoj, diplomacija i obrana: RCC, Berlinski proces, A5 i CEDC te MAARI”.