Foto: I.Barić

Ravnatelj HVU-a sudjelovao na seminaru u Beču

Ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski” general-pukovnik Slavko Barić sudjelovao je od 12. do 14. svibnja 2014. na 44. seminaru Međunarodnog mirovnog instituta u Beču (IPI Vienna).

Seminar je održan na austrijskoj Obrambenoj akademiji, a suorganizator seminara bilo je Ministarstvo vanjskih poslova te Ministarstvo obrane i sporta Republike Austrije.  

Ovo je tradicionalni seminar koji se odražava od 1970. svake godine u Beču. Na seminaru sudjeluju predstavnici vojske, političke scene i civilnog društva te studenti i novinari, koji razmjenjuju poglede na teme vezane uz međunarodni mir i sigurnost.

Tema ovogodišnjeg seminara bila je „Rat i mir u digitalnom dobu“, a raspravljalo se o ulozi novih tehnologija u sigurnosti 21. stoljeća.