Upis pristupnika na preddiplomski studij Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

Konačna rang-lista za upis na studijske programe bit će objavljena 17. srpnja 2015. godine nakon 18.00 sati na poveznici www.postani-student.hr.

Pristupnici koji kroz NISpVU (www.postani-student.hr) ostvare pravo upisa na studij Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje trebaju osobno dovršiti upisni postupak u utorak, 21. srpnja 2015. prema sljedećem rasporedu:

Vojno inženjerstvo: od 10.00 do 13.00 sati u Studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.

Vojno vođenje i upravljanje: od 9.00 do 15.00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb.

VAŽNO!!! Pristupnici trebaju prilikom upisa znati UPISNI BROJ koji im je dodijeljen kroz NISpVU.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • rodni list (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – svi pristupnici;
  • domovnicu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani RH;
  • presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije;
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice – svi pristupnici;
  • dvije fotografije formata 3,5 x 3 cm (primaju se fotografije do formata 4 x 6 cm) – svi pristupnici;
  • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje (https://www.azvo.hr/hr/medunarodne-aktivnosti/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija). Ukoliko u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije.

    Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, kandidat treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika kandidati mogu zatražiti u nadležnoj studentskoj referadi.

Ostalu dokumentaciju potrebnu za upis kandidati će dobiti na fakultetu prilikom upisa.

Pristupnici prilikom upisa NEĆE trebati predati svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature budući da će njihova podjela biti 22. srpnja 2015. godine.

Pristupnici će svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature predati naknadno, odnosno tijekom prvog tjedna nastave.

Pristupnici će prilikom upisa potpisati Ugovor o kadetskoj službi s Ministarstvom obrane RH i Ugovor o redovitom studiranju sa Sveučilištem u Zagrebu.

Pristupnici koji po prvi puta upisuju preddiplomski studij ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

Pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju u troškovima studija (Vojno inženjerstvo: 8.400,00 kuna, Vojno vođenje i upravljanje: 7.200,00 kuna) za prvu godinu studija. Također, prilikom upisa trebaju predati svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.

Prilikom upisa pristupnici će biti fotografirani za potrebe izrade studentske iskaznice.

Za sva dodatna pitanja pristupnici se mogu obratiti na:

Za oba studijska programa: vojni@unizg.hr

Vojno inženjerstvo: Studentska služba FER-a (tel. 01/6129-520, Petra.Lukina@fer.hr)

Vojno vođenje i upravljanje: Studentska referada FPZG (tel. 01/4642-120, istivicic@fpzg.hr)