Foto: VDI

Visoka dočasnička izobrazba na Banovini i Pokuplju

Polaznici 15. naraštaj Visoke dočasničke izobrazbe Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran” 5. i 6. travanja 2017. proveli su terensku nastavu na prostoru Banovine i Pokuplja.

Tijekom dva dana provedene su četiri vježbe iz predmeta Vojna povijest, Vojna geografija i  Taktičke operacije. Nastavne sadržaje iz predmeta Vojna povijest proveo je nastavnik vojne povijesti s Katedre općevojnih predmeta brigadir Neven Klarić, a iz predmeta Vojna geografija načelnik Katedre opće vojnih predmeta brigadir Zdenko Ćavar uz izlaganja polaznika po radnim točkama i uz pomoć sudionika operacija.

Radne točke tijekom provedbe nastave bile su gradovi Petrinja i Glina te Gora, Orleković, Viduševac, Topusko i Lasinja. Osim detaljne raščlambe geografskih i strateških karakteristika slivova rijeka Save i Kupe te prostora Turopolja, Pokuplja, Banovine i Korduna, provedene su i raščlambe vojnih operacija na Banovinskom ratištu 1991. godine i vojno-redarstvene operacije “Oluja” na tom prostoru.

Nastavni sadržaji iz predmeta Taktičke operacije provedeni su posjetom 1. i 2. bojni Gardijske mehanizirane brigade u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji. Tijekom posjeta, polaznici su se upoznali s ustrojem, zadaćama i sposobnostima “Tigrova” i “Gromova”, ali i slavnom poviješću 1. i 2. gardijske brigade. Nakon obilaska smještajnih i obučnih kapaciteta u vojarni, domaćini su priredili tehnički zbor te vožnju polaznika na vozilima “Patria”.