U vojarni „Petar Zrinski“ završila je izobrazba 22. naraštaja Tečaja za instruktore Dočasničke škole „Damir Tomljanović Gavran“ | Foto: OSRH/ D. Volarić

Završila izobrazba 22. naraštaja Tečaja za instruktore

U vojarni „Petar Zrinski“ u Zagrebu u petak, 21. svibnja. 2021. završila je izobrazba 22. naraštaja Tečaja za instruktore Dočasničke škole „Damir Tomljanović Gavran“ Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman.

Tečaj je uspješno završilo deset pripadnika Hrvatske vojske kojima je zapovjednik Dočasničke škole pukovnik Zdenko Šakota uručio potvrde o završetku izobrazbe, a značke instruktora uručio im je Prvi dočasnik Kadetske bojne „Predrag Matanović“ časnički namjesnik Dalibor Bošnjak.

Tijekom dva tjedna polaznici su kroz teoretski dio odslušali sav nastavni sadržaj propisan nastavnim planom i programom, te su potom u praktičnom dijelu, kroz različite vježbe, provodili i vršili raščlambu obučnog sata sukladno pedagoško metodičkim standardima.

Cilj tečaja je stjecanje kompetencija polaznika za poučavanje i obučavanje nižih dočasnika i vojnika u procesu što učinkovitijeg osvježavanja postojećih ili usvajanju novih znanja i vještina pojedinca i malih skupina radi ispunjavanja svih zadaća.

Tečaj za instruktore sadržajno se nastavlja na drugu razinu dočasničke izobrazbe (Temeljnu dočasničku izobrazbu), tako da proširuje kompetencije dočasnika potrebne za sudjelovanje u nastavnom procesu. Tečaju pristupaju dočasnici raspoređeni na ustrojbena mjesta kojima glavne zadaće proizašle iz mjerodavnosti sadrže samostalnu provedbu ili sudjelovanje u izobrazbi i obuci.

Završila izobrazba 22. naraštaja Tečaja za instruktoreZavršila izobrazba 22. naraštaja Tečaja za instruktoreZavršila izobrazba 22. naraštaja Tečaja za instruktoreZavršila izobrazba 22. naraštaja Tečaja za instruktoreZavršila izobrazba 22. naraštaja Tečaja za instruktore