Cilj vježbe bio je osposobiti polaznike za proces raščlambe operativnih parametara planiranih i provedenih operacija | Foto: M. Sever

Završna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbe

Završna vježba “Raščlamba operativnih parametara vojnih operacija” provedena je u sklopu predmeta Suvremeni vojni koncepti

Završna vježba polaznika 30. naraštaja Intergranske zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro” i 20. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran” pod nazivom “Raščlamba operativnih parametara vojnih operacija” provedena je u sklopu predmeta Suvremeni vojni koncepti od 28. svibnja do 10. lipnja 2022. godine na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”.

Cilj vježbe bio je osposobiti polaznike za proces raščlambe operativnih parametara planiranih i provedenih operacija iz Domovinskog rata. Kroz stožerni rad i uz mentoriranje nastavnika polaznici su imali zadaću preispitati i procijeniti operativne parametre provedenih operacija te njihov doprinos u postizanju ciljeva.

Informatička potpora omogućila je komuniciranje polaznika u pet odijeljenih skupina i pridonijela ostvarenju ishoda učenja po metodologiji koja je po prvi put provedena 2017. godine. Ovakav metodološki pristup, poznat i u visokim vojnim školama stranih zemalja, pridonosi stjecanju potrebnih vojnih kompetencija i potpunijem razumijevanju te provedbi procesa planiranja operacija.

Cjelokupnu pripremu, razradu metodologije, planiranje i organizaciju vježbe te nastavne materijale temeljene na autentičnim i originalnim dokumentima, planovima i zapovijedima proveli su nastavnici Katedre operativnog umijeća pukovnik Ivan Đelagić, pukovnik Andrija Mihanović, bojnik Danijel Krišto te Načelnica Katedre općih vojnih predmeta brigadirka Suzana Filjak. Tijekom vježbe i na samom koncu svoje izobrazbe, polaznici su uložili značajan trud, pokazali visoku razinu profesionalnosti, stručnosti i motivacije te vješto primijenili i potvrdili stečena teorijska znanja.

Posljednji dan vježbe polaznici su organiziranom hodnjom posjetili Medvedgrad gdje su na Oltaru domovine paljenjem svijeća odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.

Završna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbeZavršna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbeZavršna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbeZavršna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbeZavršna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbeZavršna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbe