Završna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbe | Foto: HVU/ I. Đelagić

Završna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbe

Vježba je provedena u sklopu predmeta Suvremeni vojni koncept

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” od 25. svibnja do 2. lipnja 2021. godine provedena je završna vježba pod nazivom “Raščlamba operativnih parametara vojnih operacija” u kojoj su zajedno sudjelovali polaznici 29. naraštaja Intergranske zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro” i 19. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran”.

Vježba je provedena u sklopu predmeta Suvremeni vojni koncept, a zbog epidemioloških mjera provedena je kombinirano. Polaznici VDI-a vježbu su provodili na HVU dok su polaznici ZSŠ-a provodili na daljinu putem video linka. Komuniciranje polaznika i stožerni rad organiziran je na ukupno 40 informatički povezanih udaljenih lokacija.

Cilj vježbe bio je osposobiti polaznike za proces raščlambe operativnih parametara planiranih i provedenih operacija iz Domovinskog rata po metodologiji koja je po prvi put provedena 2017. godine u sklopu izobrazbe časnika i dočasnika. Kroz stožerni rad “na daljinu” polaznici su imali zadaću preispitati i procijeniti operativne parametre te njihov doprinos u postizanju ciljeva s naglaskom na dizajn operacije i naučene lekcije.

Ovakav metodološki pristup poznat i u visokim vojnim školama stranih zemalja, pridonosi stjecanju potrebnih vojnih kompetencija i potpunijem razumijevanju te provedbi procesa planiranja operacija. Cjelokupnu pripremu, razradu metodologije, planiranje i organizaciju vježbe te nastavne materijale temeljene na autentičnim i originalnim dokumentima, planovima i zapovijedima vezanim uz proučavane operacije uvezane u četirima opsežnim skriptama (Napad JA na Republiku Hrvatsku 1991.

Planirana obrambena operacija suprotne strane “Gvozd” iz 1995. te Operacije “Bljesak” i “Oluja”, 1995.) proveli su nastavnici Katedre operativnog umijeća brigadirka Suzana Filjak, pukovnik Andrija Mihanović, pukovnik Ivan Đelagić i bojnik Danijel Krišto koji su istodobno i mentorirali polaznike.

Polaznici su uložili značajan trud, pokazali visoku razinu profesionalnosti, stručnosti i motivacije tijekom vježbe te vješto primijenili i potvrdili teorijska znanja stečena tijekom svoje izobrazbe.

Ocjenu korisnosti vježbe, metodologiju i način rada te prijedloge za buduća poboljšanja, polaznici su imali prigodu dati na provedenoj raščlambi vježbe te putem anonimnih anketa kroz vrednovanje predmeta kao i ukupne izobrazbe.

Završna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbe | Foto: HVU/ I. Đelagić