Dekan: brigadir mr.sc. Boženko Đevoić

Brigadir mr. sc. Boženko Đevoić rođen je u Dubrovniku 1969. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studij Elektrotehnike pohađao je u Zagrebu gdje ga je zatekao Domovinski rat u koji se uključio kao dragovoljac početkom listopada 1991. godine na Dubrovačkom ratištu, 163. brigada HV.

Tijekom Domovinskog rata 1994. prelazi na dužnost u Ministarstvo obrane RH gdje do kraja rata obnaša dužnosti stručnog referenta i savjetnika u Tehničko-prometnoj upravi.

Nakon Domovinskog rata kao djelatni časnik Hrvatske vojske obnašao je razne dužnosti u domovini i inozemstvu, a posebno treba istaknuti dužnost stožernog časnika u Upravi vojne policije (1996. – 2005.), voditelj Odjeka u Sektoru sigurnosti, Ustanove 2. Svjetskih vojnih igara (1999.), Provost Marshall Kabulske multinacionalne brigade u operaciji ISAF u Afganistanu (2003. – 2004.), Tajnik Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“ HVU (2006. – 2008.), voditelj nastavne skupine u međunarodnom Obučnom centru za mirovne operacije u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (2008. – 2009.), načelnik Odjela i obnašatelj dužnosti zapovjednika Obučnog središta za međunarodne operacije Hrvatske kopnene vojske (2009. – 2011.),  načelnik Odjela za školstvo Personalne uprave GS OS RH (2013. – 2017.), te od 2018. godine Prodekan za znanost i razvoj Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

Brigadir Đevoić diplomirao je 1996. na Fakultetu prometnih znanosti, smjer Telekomunikacije te na istom fakultetu 2004. magistrirao u području tehničkih znanosti smjer Tehničko-tehnološki sustavi u prometu i transportu. Godine 2012.  magistrirao je u području društvenih znanosti na Mornaričkoj poslijediplomskoj školi, Monterey, Kalifornija, SAD, studij sigurnosti, smjer Politika i strategija borbe protiv terorizma. U tijeku je priprema obrane teme doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju Sveučilišta u Zadru „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. Završio je sve razine vojnih škola, Naprednu časničku izobrazbu, Zapovjedno stožernu školu „Blago Zadro“, Ratnu školu “Ban Josip Jelačić“ i Vojnodiplomatsku školu na HVU, kao i veći broj stručnih osposobljavanja (tečajeva) u RH i inozemstvu. Aktivno se služi engleskim jezikom te pasivno talijanskim jezikom.

U području obrazovanja i obuke u karijeri je aktivno radio kao vojni instruktor i nastavnik na hrvatskom i engleskom jeziku, kao voditelj projektnih timova te obnašatelj voditeljskih i načelničkih dužnosti direktno povezanih sa vojnim obrazovanjem. Također, više godina je kao član sudjelovao u radu Povjerenstva za vrednovanje međunarodne vojne izobrazbe MORH, Povjerenstva za odabir kandidata za poslijediplomske studije uz potporu MORH, Odbora za ravnopravnost spolova MORH, NATO Training Group – Executive Working Group te je ovlašteni predstavnik MORH za pitanja vojnog obrazovanja s Europskom obrambenom agencijom (EDA). Sudjelovao je u izradi većeg broja podzakonskih i dr. akata iz područja vojnog obrazovanja u RH i inozemstvu (NATO, BiH) te je autor više radova iz područja vojno-obrambenih znanosti od kojih treba izdvojiti „The Post-9/11 European Union Counterterrorism Response: Legal-institutional Framework“ (2012.), „Non-UN Entities in Peacekeeping Operations: Can They do What the UN Cannot?“ (2013.), „Zakonodavstvo EU u borbi protiv terorizma: Jedinstveni model rješenja dileme između razine sigurnosti i poštivanja temeljnih sloboda“ (2013.), „Sri Lanka: Physical Reconstruction and Economic Development as Conflict Prevention Factors“ (2013.).

Brigadir Đevoić odlikovan je sa šest hrvatskih i jednim NATO odličjem, te je pohvaljivan i nagrađivan u više navrata sa svih razina MO i OS RH.

 

Prethodni dekani:

Dekan: brigadir mr. sc. Slobodan Čurčija

Dekan: brigadir mr. sc. Željko Akrap