Dekan: Brigadir doc. dr. sc. Andrija Kozina

Brigadir doc. dr. sc. Andrija Kozina rođen je 4. srpnja 1965. u Josipdolu, Općina Ogulin, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završio je u Rijeci. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2002. godine diplomirao je i stekao zvanje profesora pedagogije i informatike.

Doktorirao je 2018. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju Kurikulum suvremenog odgoja i škole na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dragovoljac je Domovinskog obrambenog rata od 1. srpnja 1991., a djelatna vojna osoba od 1. listopada iste godine. Sudjelovao je u obrambenim vojnim operacijama od Like do Posavine. Nakon Domovinskog obrambenog rata kao djelatni viši časnik HV obnašao je razne dužnosti, a posebno treba istaknuti dužnost Zapovjednika PZO brigade 2005. godine i dužnost načelnika Odjela G4 Zapovjedništva za potporu 2009. godine. Od 1. kolovoza 2010. godine aktivno sudjeluje u pripremi i poučavanju vojnih nastavnika na Hrvatskom vojnom učilištu. Jedno vrijeme radio je kao časnika za znanost i razvoj u Centru za obrambene i strateške studije “Janko Bobetko”, te je bio prodekana za znanost i razvoj u Dekanatu. Od 01. 09. 2020. postavljen je za dekana HVU „Dr. Franjo Tuđman“.

Nositelj je projekta Suvremene metode poučavanja u vojnim školama i član NATO-ova DEEP (Defence Education Enhancement Programme) tima. U partnerskim zemljama održava predavanja vezana uz vojni kurikulum, suvremene metode poučavanja te kombinirano e-učenje. Sudjelovao je u izradi kurikuluma osposobljavanja instruktora afričkih vojnih škola na Univerzitetu Oral Roberts u Tulsi, u organizaciji PfP Consortiuma Defense Education Enhancement (DEEP) i African Military Education Program (AMEP). Od vojnih škola završio je Naprednu časničku izobrazbu i Intergransku zapovjedno-stožernu izobrazbu. Od početka rada na Hrvatskom vojnom učilištu stručno se usavršavao u zemlji i inozemstvu (Njemačka, Mađarska, Poljska i dr.).

Svojim radom i angažmanima sudjeluje u znanstvenoj i stručnoj afirmaciji te popularizaciji profesionalnog vojnog obrazovanja i Hrvatskog vojnog učilišta u zemlji i inozemstvu. Bio je komentor na završnim i diplomskim radovima na vojnim studijima Vojno vođenje i upravljanje. Drži povjerena predavanja, vježbe i seminare na peddiplomskom studiju na kolegiju Vojna pedagogija i na diplomskom studiju Suvremeni vojni koncepti. Znanstveni rad Andrije Kozine usmjeren je prema unapređivanju profesionalnog vojnog obrazovanja. Autor je desetak znanstvenih i stručnih radova iz područja profesionalnog vojnog obrazovanja, metoda poučavanja i interkulturalizma i sveučilišnog priručnika „Prilozi vojnoj pedagogiji“.

Odlikovan je sa sedam hrvatskih i jednim NATO odlikovanjem, a za svoj je rad više puta pohvaljivan i nagrađivan.

Brigadir dr. sc. Andrija Kozina
Brigadir dr. sc. Andrija Kozina

Prethodni dekani:

Dekan: brigadir mr.sc. Boženko Đevoić

Dekan: brigadir mr. sc. Slobodan Čurčija

Dekan: brigadir mr. sc. Željko Akrap