Fotogalerija: Obilježena 30. obljetnica Časničke škole Andrija Matijaš Pauk

Obilježena 30. obljetnica Časničke škole Andrija Matijaš PaukObilježena 30. obljetnica Časničke škole Andrija Matijaš PaukObilježena 30. obljetnica Časničke škole Andrija Matijaš PaukObilježena 30. obljetnica Časničke škole Andrija Matijaš PaukObilježena 30. obljetnica Časničke škole Andrija Matijaš PaukObilježena 30. obljetnica Časničke škole Andrija Matijaš Pauk