Upis na 1. godinu studija Vojno inženjerstvo, Vojno vođenje i upravljanje i Vojno pomorstvo

Konačna rang-lista za upis na 1. godinu studija na ljetnom upisnom roku bit će objavljena 18. srpnja 2022. godine na poveznici www.postani-student.hr

Konačna rang-lista za upis na 1. godinu studija na studijske programe Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ Vojno inženjerstvo, Vojno vođenje i upravljanje i Vojno pomorstvo bit će objavljena 18. srpnja 2022. godine na poveznici www.postani-student.hr .

Pristupnici koji kroz NISpVU (www.postani-student.hr) ostvare pravo upisa na studij Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje trebaju osobno dovršiti upisni postupak prema sljedećem rasporedu:

Vojno inženjerstvo: 20. srpnja 2022. u Referadi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu:

 • 09:30 – 11:00 sati (pristupnici od 1. do 15. mjesta na upisnoj rang-listi)
 • 11:00 – 12:00 sati (pristupnici od 15. mjesta na upisnoj rang-listi)

Vojno vođenje i upravljanje: 21. srpnja 2022. u Referadi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu:

 • 9:00 – 11:30 sati (pristupnici od 1. do 20. mjesta na upisnoj rang-listi)
 • 12:30 – 14:00 sati (pristupnici od 21. mjesta na upisnoj rang-listi)

VAŽNO! Pristupnici trebaju prilikom upisa znati UPISNI BROJ koji im je dodijeljen kroz NISpVU.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • rodni list* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid)
 • domovnicu* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid)
 • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice
 • jednu fotografiju
 • svjedodžbu/potvrdu o položenim ispitima državne mature (predat će se naknadno ako u trenutku upisa nije raspoloživo)
 • popunjene upisne obrasce (upisni list, upitnik za 20. naraštaj) koji se mogu preuzeti na www.vojni.unizg.hr (matični list_vojni, upitnik za 20. naraštaj), odnosno preko sljedeće poveznice https://vojni.unizg.hr/obrasci_za_upis

Za dodatne informacije za popunjavanje matičnog lista možete dobiti na adresi: kadet@unizg.hr , a informacije vezane za upitnik za 20. naraštaj može te dobiti od satnika Gelemanovića, zapovjednika Kadetske bojne, na broj mobitela: 098/583-981.

* Dokumenti mogu biti stariji od šest mjeseci i preuzeti iz sustava e-Građani.

Pristupnici će prilikom upisa potpisati Ugovor o kadetskoj službi s Ministarstvom obrane RH i Ugovor o redovitom studiranju sa Sveučilištem u Zagrebu te preuzimaju službeni poziv na pripremni kamp.

Pristupnici koji po prvi puta upisuju preddiplomski studij ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

Pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju na javnom visokom učilištu u RH, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju u troškovima studija* (studij Vojno inženjerstvo: 8.400,00 kuna, studij Vojno vođenje i upravljanje: 7.200,00 kuna) za prvu godinu studija. Pristupnici s obvezom podmirenja participacije u troškovima studija na upis donose potvrdu o podmirenju prve rate participacije u troškovima studija (4.200,00 kuna, tj. 3.600,00 kuna). Podatci za uplatu nalaze se na kraju ove obavijesti. Drugu ratu potrebno je podmiriti najkasnije do 6. ožujka 2023. Također, prilikom upisa trebaju predati svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.

Prilikom upisa pristupnici će biti fotografirani za potrebe izrade studentske iskaznice.

Za sva dodatna pitanja pristupnici se mogu obratiti:

pukovnici Jasni Hižar Škrlec, voditeljici Referade (jasna.hizar@morh.hr; 01 3784113).

Podatci za uplatu:
Sveučilište u Zagrebu, Trg R. Hrvatske 14, Zagreb
IBAN: HR9823400091100010475 (Privredna banka Zagreb d.d.)
Poziv na broj:
20410 – OIB kadeta (VVU)
20420 – OIB kadeta (VI)

VAŽNO!

Mole se svi pristupnici da dođu na početak satnice koja je navedena u rasporedu dolazaka i da sa sobom ponesu identifikacijski dokument, svu dokumentaciju za upis, uključujući popunjene upitnike!

Upis pristupnika na integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo

Upisi na integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo održavaju se 21. srpnja 2022. u Referadi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, (vojarna Admiral flote Sveto Letica „Barba“, objekt br.7, 1. kat), Zrinsko frankopanska 207a, 21000 Split, u vremenu:

 • 9:00 – 12:00 sati

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 • dvije fotografije (veličina 35mm x 45 mm)
 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
 • dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (nije potrebno za studente prijavljene preko NISpVU)
 • preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu.

* Troškovi studija redovitih studenata koji su prethodno studirali u statusu redovitog studenta na javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj na istoj razini studija, a u akademskoj godini 2022./2023. ponovo upisuju prvu godinu studija iznose, sukladno odluci Senata Sveučilišta u Splitu 8.000,00 kn i mogu se platiti u dva jednaka obroka (prvi odmah pri upisu, a drugi do kraja zimskog semestra). Također, prilikom upisa trebaju predati svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.