Foto: MORH / M. Čobanović

Kadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-a

Prvi naraštaj kadeta Vojnog pomorstva vratio se s prve plovidbe brodom HRM-a, na kojem su proveli pet dana u akvatoriju srednjeg i južnog Jadrana

Prvi naraštaj kadeta studija Vojnog pomorstva Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” iz Splita vratio se u srijedu, 17. srpnja 2019. s plovidbene prakse provedene na brodu Hrvatske ratne mornarice ŠB-72 “Andrija Mohorovičić”. To je ujedno prva plovidba organizirana i provedena brodom HRM-a za kadete HVU-a.
Uz pratnju dva nastavnika HVU-a, kapetana fregate Slavena Sučevića i kapetana korvete Tina Sumića, kadeti su bili na plovidbi od 13. do 17. srpnja 2019. u akvatoriju srednjeg i južnog Jadrana na ruti Split – Vis – Stari Grad na Hvaru – Korčula – Dubrovnik – Palagruža – Split.

Trideset troje kadeta se tijekom plovidbe upoznalo s organizacijom života i rada na brodu HRM-a te praktičnim dijelom nastave iz predmeta Pomorstvo I i II te Sigurnost na moru koje su slušali tijekom akademske godine.

“Cilj njihove prve plovidbe jest upoznati se s osnovama pomorstva, konopima, manevriranjem i osnovnim navigacijskim instrumentima te opremom za spašavanje na moru. Kadeti su bili odlični, nisu imali lak zadatak. Ovo je bio njihov prvi ukrcaj na brod pri čemu su prošli prilagodbu na brodsku posadu, rad na brodu i njegove specifičnosti”, istaknuo je pri povratku u luku Lora u Splitu kapetan fregate Slaven Sučević, zahvalivši posadi broda “Andrija Mohorovičić” koji su uvelike pridonijeli obuci kadeta.

Kadeti su tijekom njihove prve plovidbe sudjelovali u pravoj akciji traganja i spašavanja na moru pri čemu su, u suradnji sa Središnjicom za traganje i spašavanje iz Rijeke, izašli u južni akvatorij Korčule i pretraživali zadano dodijeljeno područje. Bio je to prvi susret kadeta sa stvarnim situacijama na moru. „Ovo im je pokazatelj za budući rad te su vidjeli kako u stvarnosti izgleda biti član ovakvog broda koji je specijaliziran za traganje i istraživanje“, kazao je kapetan korvete Tino Sumić.

 

Foto MORH /M. Čobanović

 

Kadet Petar Vukšić u ime svih kadeta zahvalio je kapetanima na izuzetno osmišljenoj plovidbi te zapovjedniku i posadi broda na novim znanjima koje su stekli tijekom boravka na brodu: “Obavljali smo sve dužnosti mornara koje je potrebno obavljati. Najteži dio bile su navigacijske karte, potrebno je obratiti pažnju na puno detalja te biti stalno pozoran i pratiti što se događa oko nas.”

Plovidbena praksa kao praktični oblik nastave planirana je po završetku svake akademske godine studijskog programa Vojno pomorstvo. Studijski program Vojno pomorstvo petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu, a smjerovi studija su Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo. Vojnostručna i plovidbena praksa sastavni su dio studija.

Program studentima omogućuje stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima.

Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskoga vojnog učilišta i Ministarstva obrane, a provodi se u specijaliziranim učionicama i kabinetima vojarne “Admiral flote Sveto Letica-Barba” i na Pomorskom fakultetu u Splitu. Studij Vojnog pomorstva ove jeseni upisat će drugi naraštaj kadeta.

 

Kadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-aKadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-aKadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-aKadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-aKadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-aKadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-aKadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-a